Hlavicka
Pravidla
Porota
Ceny
Hlavní nabídka
Aktuáln?
O ?asopisu
Základní informace
Technické parametry
Ceník inzerce
Podmínky inzerce
Uzáv?rky ?ísel
Kontakty
English
Ke stažení
Kde nás najdete?
Reference
Rychlé hledání
Ro?níky
Ro?ník 11 (2010)
Ro?ník 10 (2009)
Ro?ník 9 (2008)
Ro?ník 8 (2007)
Ro?ník 7 (2006)
Ro?ník 6 (2005)
Ro?ník 5 (2004)
Ro?ník 4 (2003)
Další informace
O nakladatelství
Fotogalerie
Inzerce na Silvarium.cz


Navigace:
AKTUÁLN?
Rarita roku 2011 – V. ro?ník sout?že o nejzajímav?jší srn?í trofej
Pátek, 29. duben 2011

Rok se sešel s rokem a „na dve?e klepe“ další ro?ník oblíbené sout?že pro milovníky srn?í zv??e a obdivovatele srn?ích trofejí Rarita roku. Již V. ro?ník startuje po?átkem kv?tna uzáv?rkou prvního kola.

HLASOVAT M?ŽETE NA NOV? SPUŠT?NÉM WEBU SV?TA MYSLIVOSTI!

Přidat komentář (5 komentářů)
Celý článek...
Diskutujte k tématu: Jaká je úrove? sou?asné odborné myslivecké literatury?
Pátek, 26. únor 2010

Každoro?n? se na našem knižním trhu objeví vedle mnoha beletristicky lad?ných titul? i n?kolik odborných knih pro myslivce. Redakce oslovila n?kolik respondent?, jimž položila dv? otázky:

1) Jaká je podle Vašeho mín?ní úrove? sou?asné odborné myslivecké literatury, která u nás vychází?

2) Ke které knize se rád vracíte?

Přidat komentář (5 komentářů)
Celý článek...
Diskutujte k tématu: Co ješt? je a co již není myslivost?
Čtvrtek, 16. červenec 2009

V posledních letech se stále siln?ji prolíná chov zv??e ve volných honitbách, oborách a na farmách. Ve farmových chovech p?itom dochází vlivem vývoje v?dy a výzkumu k aplikaci nejmodern?jších metod plemenitby a tyto postupy se p?enášejí – p?ímo nebo nep?ímo – i do myslivosti (p?edevším produkce silných trofejí). Výsledkem je stále siln?jší narušování systému hodnocení trofejí (nejsou záruky o jednozna?nosti p?vodu lovené zv??e). Co to do budoucna p?inese?

Zmenšení zájmu o lov trofejové zv??e obecn?, nebo naopak p?ijetí t?chto postup? myslivci a další prohloubení komercionalizace myslivosti? Jak je to však s obecnými principy myslivosti? Na jedné stran? máme zv?? chovanou v malých oborách, podléhající p?ísnému „šlechtitelskému“ dohledu s cílem maximálního využití jejího potenciálu, na stran? druhé deklarujeme myslivost jako pé?i o voln? žijící populace zv??e s odkazem na principy trvalé udržitelnosti. Respondent?m v naší anket? jsme položili následující otázku: Co ješt? je a co již není myslivost?

Přidat komentář (8 komentářů)
Celý článek...
Lesy trpí kv?li p?emnožené zv??i (Mladá fronta DNES)
Pátek, 03. říjen 2008

koub1b.jpgOdborník: Zv?? nejde spo?ítat, ale je jí mnohem více, než se vykazuje

Zv??e v lesích je p?íliš mnoho a už jim škodí. Tvrdí to Petr Koubek z Ústavu biologie obratlovc? Akademie v?d ?R v Brn?.

"Její po?ty, které se vykazují, ve v?tšin? p?ípad? ani zdaleka neodpovídají skute?nosti. A je pravda, že jelení, srn?í a další spárkatá zv?? ve v?tším množství na les nep?sobí dob?e. Nap?íklad v Krušných horách nebo na Plze?sku je již situace katastrofální," tvrdí Koubek.

Přidat komentář (12 komentářů)
Celý článek...
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 Následující > Konec >>

Výsledky 1 - 12 z 26

P?ihlášení
Uživatelské jméno

Heslo

Zapamatovat
Zapomenuté heslo
Nemáte účet? Vytvořte jej!
Užite?né
?ádková inzerce
Podporované weby
Poslední komentá?e
Obora Vidlice - od muflonů k dybowákům
 (miloš Losman) 18.09. 15:22(1 komentá?)
Penisová kost – pomocný ukazatel při určování
 (Honza) 12.06. 16:04(1 komentá?)
Myslivecký prapor
 (Jan Johanides) 22.12. 21:01(1 komentá?)
Samonabíjecí kulovnice Winchester SXR Vulcan
 (Juras) 03.12. 21:33(1 komentá?)
Rarita roku 2011 – V. ročník soutěže o nejzaj
 (camiseta futbol) 16.11. 03:14(5 komentá??)
Obora Židlov
 (monster beats) 10.09. 13:01(3 komentá?e)
ZÁHOŘÍ Rudel - vše pro myslivost
 (existía) 20.08. 10:06(1 komentá?)
Medvěd je opět stálým druhem naší zvěře
 (jewcxn) 10.03. 01:52(1 komentá?)
Diskutujte k tématu: Co ještě je a co již nen
 (jdscxnie) 01.03. 09:27(8 komentá??)
Hlaveň střílí, pažba trefuje
 (jwnchd) 14.01. 01:31(10 komentá??)

Stránka byla vytvořena za 0.05847 vteřin.
© Copyright Lesnická práce s.r.o.
Běží díky: Apache Mysql Apple PHP W3C CSS (X)HTML